Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld die in overeenstemming is met de AVG.

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Marlies Arens Coaching, gevestigd te Westzaan (1551EJ, 18) kvk 82663602.

Marlies Arens Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn  diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, door het invullen van een formulier via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ik gebruik deze contactgegevens alleen om met jou in contact te treden en met jou te communiceren en je te informeren over ontwikkelingen, diensten, trajecten en acties. Uiteraard gebruik ik jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien je een bestelling plaatst en/ of een traject aangaat met Marlies Arens Coaching, dan beschik ik over meer persoonsgegevens. Ik verzamel alleen gegevens die in dat verband nuttig of nodig zijn. Zo zijn betaalgegevens nodig om een bestelling uit te voeren en middels een intakeformulier vorm ik een beeld van de problematiek / jouw achtergrond om je gerichter te kunnen helpen. Daarnaast maak ik gespreksverslagen voor het bieden van een kwalitatief coachtraject en een goede efficiënte dienstverlening.
Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt.

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik in deze verklaring genoemd heb. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Cookies stellen mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn diensten zodat ik je nog beter van dienst kan zijn met informatie over onderwerpen die je interesseren.

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen om jouw persoonsgegevens in te zien. Indien er onjuistheden blijken kun je mij verzoeken gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt hiervoor contact met mij opnemen via info@marliesarens.nl

Ik ben je dankbaar als je een recensie achterlaat, je kunt er daarbij zelf voor kiezen om je naam of andere persoonlijk gegevens te vermelden. Ik ben nieuwsgierig naar jouw mening, maar ik behoud mij het recht voor om bijdragen die niet aan mijn sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

× Hoe kan ik je helpen?